Bra att veta

Bokningsprocessen

När ni vill boka en av våra resor så ber vi er att fylla i bokningsformuläret för den resa ni vill boka. När vi har tagit emot er bokning sätter vi igång att kontrollera plats på boende och övrig service. Denna process tar normalt 2-7 arbetsdagar beroende på hur många boenden och övriga komponenter som ingår i resan. När platserna är bokade skickar vi en bekräftelse till er och ni kan kontrollera att allt stämmer överens med era förväntningar innan ni betalar in anmälningsavgiften på 20 % som ska vara oss tillhanda inom 10 dagar. Läs mer här.

Vänligen kontrollera att det finns passande flygalternativ innan ni ber oss boka vandrings- eller cykelresan. När vi har bekräftat er resa kan ni boka flygbiljetterna. Vill ni ha tips på flyg så hjälper vi gärna till.

OBS
Vi kan ej ta emot bokningar närmare än 3 veckor innan avresa.

För dig som reser till Storbritannien, Irland eller delar av Frankrike

Avbokningsregler varierar kraftigt mellan länder i Europa. När vi mottagit en bokningsförfrågan startar vi vanligen bokningsprocessen direkt genom att kontakta hotell och utföra reservationer. Tyvärr tar vissa hotell en avbokningskostnad om du inte väljer att fullfölja din bokning. Andra hotell tillåter oss att hålla reservationen åt dig under ett fåtal dygn. På grund av detta har vi fått upprätta följande regler:

  • För bokningar till Storbritannien & Tour du Mont Blanc: Innan vi kan starta bokningsprocessen behöver vi en depositionsavgift på 20% av resans kostnad. Detta täcker kostnaderna för de avbokningsavgifter som vi ådrar oss från hotellen om bokningen annulleras. Om bokningen bekräftas kommer du mottaga en bokningsbekräftelse med information kring när resterande belopp ska betalas in. Om vi inte kan bekräfta din bokning, eller behöver göra förändringar som du inte accepterar, återbetalas din deposition inom två arbetsdagar.
  • För bokningar till Irland och delar av Frankrike: För vissa bokningar ber vi dig att bekräfta din bokning genom att betala en depositionsavgift på 20% inom 3 dagar från att du mottagit bokningsbekräftelsen.


OBS detta gäller även på resor med avresa inom 40 dagar.

Anmälningsavgift och slutbetalning

Anmälningsavgiften är 20 % av resans pris och debiteras vid bekräftad bokning. Avgiften ska vara TRAVL tillhanda senast 10 dagar efter bokning. Slutbetalning ska vara TRAVL tillhanda senast 40 dagar innan avresa. Görs bokningen senare än 40 dagar innan avresa ska betalning ske omgående. 

OBS! På resor med avresa inom 40 dagar tar vi oftast ut en deposition på 20 % av resans pris innan vi sätter igång bokningsprocessen. En deposition tas i vissa fall också ut vid bokning av resor till Storbritannien och av sällskap/mindre grupper med 6 personer eller fler. Detta meddelas i så fall vid bokningstillfället.

Avvikelser kan förekomma och meddelas i så fall vid bokningstillfället.

Avbokning

Vid avbokning 41 dagar eller mer före avresa är kostnaden 950 kr per person.
Vid avbokning 40-31 dagar före avresa är kostnaden 30% av resans pris. 
Vid avbokning 30-21 dagar före avresa är kostnaden 40% av resans pris.
Vid avbokning 20-15 dagar före avresa är kostnaden 60% av resans pris.
Vid avbokning 14-8 dagar före avresa är kostnaden 80% av resans pris.
Vid avbokning 7-0 dagar innan avresa är kostnaden 100% av resans pris.

Avvikelser kan förekomma och meddelas i så fall vid bokningstillfället.

 

Ändring/Ombokning

Vill ni ändra något i er bokade resa kontaktar ni TRAVL för att få reda på om detta är möjligt och vilken eventuell kostnad det medför. Innebär ändringen en merkostnad för TRAVL tas denna kostnad ut av resenären.

Ändring av avtalet

TRAVL förbehåller sig rätten att ändra i de avtalsvillkor som gäller för sålda resor enligt bestämmelserna i Lag om paketresor. Detta gäller exempelvis prisändringar som beror på kostnadsökningar utanför TRAVL´s kontroll.

Resegaranti

TRAVL är en del av TRAVL SWEDEN AB som har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Mer information om resegarantin hittar du här.

Försäkringar

Det åligger dig som resenär att se till att ha ett fullgott försäkringsskydd. TRAVL rekommenderar att ni tecknar en komplett och riktig reseförsäkring exempelvis via Europeiska Reseförsäkringar/ERV.

Avbeställningsskydd/försäkring

Vi rekommenderar er att teckna en avbeställningsförsäkring via exempelvis Europeiska Reseförsäkringar/ERV. Med ett fullgott avbeställningsskydd har du möjlighet att avboka din resa och få pengar tillbaka om du skulle bli allvarligt sjuk eller att något annat inträffar som förhindrar din avresa. En avbeställnings-försäkring ska tecknas senast i samband med att resan är bindande, dvs i samband med betalning av handpenningen/ anmälningsavgiften. Det åligger dig som resenär att kontrollera de exakta villkoren för respektive avbeställningsförsäkring vid tecknandet av dessa. 

Pass och visum

Varje resenär måste ha ett giltigt pass. Ett pass som går ut under restiden är ogiltigt. För resor till de flesta länder krävs att passet är giltigt minst 6 månader efter hemresedatum. Det är resenärens ansvar att själv sätta sig in i gällande visumregler samt anskaffande av eventuellt visum. Kontakta TRAVL om ni behöver hjälp.

Vaccinationer

Kontrollera alltid med din vaccinationscentral vilka vaccinationer som gäller för just din resa. 

Reklamationer

Om det skulle uppstå problem under resans gång som ej går att lösa på plats av vår lokala arrangör ska ni kontakta TRAVL. Det är lättare att åtgärda eventuella problem direkt än att vänta tills hemkomst. Om det skulle uppstå problem som ej går att lösa under resans gång skall en skriftlig reklamation vara oss tillhanda senast en månad efter hemkomst.

Förbehåll

TRAVL reserverar sig för tryckfel och för oförutsedda ändringar och händelser som ligger utanför vår kontroll såsom strejk, naturkatastrofer och andra liknande händelser som faller under force majeur.