Cookies & Integritetspolicy

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress och/eller telefonnummer.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan (se cookies)

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få tydlig information från TRAVL AB om vilka personuppgifter som vi lagrar om dig. 

Dessutom har du följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång – rätten att veta vilka personuppgifter som samlats in och hur dessa uppgifter behandlas.
 • Rätt till rättelse – rätten att begära att personuppgifter som är felaktiga rättas
 • Rätt till radering – rätten att begära att personuppgifter tas bort.
 • Rätt till begränsning – rätten att begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen.
 • Rätt till dataportabilitet – rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.
 • Rätt att göra invändningar – rätten att återkalla ett tidigare lämnat samtycke eller invända mot viss behandling.


Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

 • Kontakta dig ang. din resa eller beställning
 • Informera flyg & transfer bolag om din beställning
 • Informera hotellet om din beställning
 • Tillhandahålla anpassade annonser
 • Förbättra vår hemsida
 • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
 • Kontakta dig via e-post
 • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning


E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

 Vi arbetar exempelvis med Amazon Web Services som plattform för Tjänsten och med Mixpanel för att förstå användningen av Tjänsten. Om en tredje part behandlar personuppgifter för vår räkning (t.ex. Amazon eller Mixpanel), är den bunden av säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med tillämplig lag.

Du kan göra invändningar mot användandet av tredje part tjänster via följande länkar:


Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. VpnMentor skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Vi använder Cookies för följande ändamål:

 - Funktionella Cookies

Vi använder funktionella Cookies för att hantera vissa funktioner i Tjänsten, så att dina val och inställningar kommer att kommas ihåg när du använder Tjänsten igen. Vi använder en cookie för att hålla koll på vilka chattar användare har svarat på.

 - Cookies för analys

Vi använder Cookies för analys för att mäta hur våra tjänster efterfrågas, används, och fungerar när de används. Den information som vi samlar används för att underhålla och förbättra Tjänsten.

 - Cookies från tredje part

Vi kan också tillåta våra samarbetspartners att använda Cookies i våra tjänster för samma syften som beskrevs ovan. Vi kan också låta tredje parter som erbjuder tjänster för vår räkning använda Cookies för de syften som beskrevs ovan. Vi använder en cookie från Google Analytics och Mixpanel för att analysera hur Tjänsten används.

De flesta webbläsare låter användaren välja hur Cookies ska hanteras. Du kan då ställa in webbläsaren att vägra ta emot Cookies, eller att ta bort vissa Cookies. Om du väljer att blockera Cookies kan delar av Tjänstens funktionalitet försämras eller försvinna, eftersom att den förutsätter att Cookies tillåts. Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av Cookies, kontakta oss på info@travl.se 

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.